DWELL a.s.

DWELL a.s.

Švermova 1456
908 45 Gbely
IČO: 44154241
DIČ: 2022628146

Informácie o majiteľovi DWELL a.s.

Spoločnosť Dwell a.s. svojím partnerom pomáha nájsť riešenia najlepšie odrážajúce ich individuálne požiadavky a potreby. Spoločnosť bola založená vo februári 2011. Od svojho počiatku ponúka vysokokvalifikované komplexné služby v developerskej činnosti, v predaji stavebného materiálu a drevospracujúceho priemyslu.


Spoločnosť pri realizácii vlastných developerských projektov využíva synergický efekt spojenia inžinierskych činností a vlastnej stavebnej výroby so znalosťami situácie na realitnom trhu na celom území Slovenskej Republiky. V rámci realizácie vlastných developerských projektov firma ponúka tieto služby:

 • vytypovanie lokality, marketingový prieskum
 • výkup pozemkov
 • právny servis
 • zabezpečenie sietí a komunikácií
 • komunikácia s orgánmi verejnej a štátnej správy
 • úvodné stavebno-technické a ekonomické štúdie
 • riešenie financovania projektu
 • posudzovanie ekologických vplyvov stavby
 • projektová dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • projektová dokumentácie pre stavebné povolenie
 • nákladové štúdie a rozpočty
 • stavebné povolenie
 • výber dodávateľov
 • riadenie nebo realizácia stavby
 • kontrola a riadenie nákladov
 • kolaudácia
 • garančný servis

Kde nás nájdete?

Zobrazit